Profeti Muhammed alejhi selam ka thënë: Nuk do të bëhet kijameti derisa

LAJME


Nuk do të shktaërrohet bota, derisa vendet arabe të mos mbushen me kopshte e lumenj. Kjo thënie e Muhamedit (alejhi selam) diku para 15 shekujsh është duke e habitur botën e sotme moderne dhe shkëncetarët e NASA-s. Shumë studiues jomyslimanë kanë mbetur pa koment kur e kanë dëgjuar se Muhamedi (a.s.) dinte edhe për gjeologjinë, ndërsa sot shkenca moderne i verifikon të gjitha thëniet e tij.

Shumë të vërteta të përmendura në Kuran nuk qe e mundur që të vërtetoheshin në atë kohë, mirëpo sot përmes shkencës bashkëkohore u bë e mundur të vërtetohet ajo që u tha në Kuran dhe në Sunnet para 1400 vitesh.