Prova Shkencore Për Prejardhjen Dardane Të Mbretërive Europiane

LAJME


Nirgjili akvuzohet, nga disa dijetarë të dekadave të fundit, se ka ngritur në qiell lavdinë Dardane si lavdi e prejardhjes së themeluesëve të Romës. Sipas tyre këtë lavdi e paska bërë që ti shërbente Cezarit duke e treguar atë me prejardhje nga Dardanët e Lavdishëm që Zeusi i ruajti të pav dekshëm në Trojë për të ndërtuar botën e re me vazhdimësin e kësaj fare.

Ler të njihemi pak me historinë sipas letrave që ka lenë mbasë asntikiteti edhe kryesisht Virgjili sipas të cilit:

‘’Heronjtë e Trojës me fiset e tyre, që shpëtuan nga s hkatërrimi, u s hpërngulën për në Europë. Ene Dardanidi u vendos në Itali, ku pasardhësit e tij themeluan Romën dhe më vonë Perandorinë Romake. Kurse i nipi i tij, Briti, u vendos në Angli. Por atje gjeti popullsinë, e të njëjtit gjak të tij, që kishte krijuar Albionin, siç quhej Anglia e lashtë. Kurse Briti i dha këtij shteti emrin e tij, Britani dhe ndërtoi Londrën, nën shembullin e Trojës, duke e quajtur Troja e re.

Kur Cezari, që rridhte nga familja e Eneas, pushtoi Britaninë, në vitin 55 p.k., i dërgon letër mbretit të Britanisë, që të nënshtrohet pa l uftë, përgjigja që mori, nga mbreti Kasabeli, ishte e tillë:

“Kërkesa jote Cezar është skandaIoze, derisa i njëjti gjak arist0kratik i Eneas rrjedh si te romakët dhe te britanikët dhe i njëjti zinxhir gjaku na lidh ne, i cili duhet të jetë një urë miqësie dhe këtë duhet të na kishe kërkuar ne, dhe jo sllavërinë”

Po kështu ‘dëshmon’ edhe Cezari:

“Në të vërtetë ne romakët dhe britanikët kemi të njëjtën origjinë, sepse rrjedhim nga raca trojane. Babai ynë i parë pas s hkatërrimit të Trojës ishte Enea. Briti, që kishte baba Selvin, djalin e Asganit, djalit të Enes’’.

Këtyre të dhënave u k undërvihen me z jarrë edhe hekur, krahas të tjerëve, dhe disa njerëz të njohur në radhët e shkencës shqiptare!! Përse?! Është t urpë të përdorësh antikitetin për të folur për prejardhjen tënde fisnike? Është për t urpë të mbrosh lavdin e shkuar të Dardanëve martirë që sot quhen kosovarë?

Në se ju mendoni se ‘jeni ruajtësi apsoIut i së vërtetës’ edhe ‘gjykoni ft0htë dhe me përkujdesje akademike’ atëherë ka mijëra dokumente të ft0hta akademike që provojnë inj0rancën tuaj akademike. Këto dokumenta lidhen me etruskët të cilët jetuan shumë më parë se Virgjili. Janë me mijëra dokumente që tregojnë her0njtë e Lutfës së Trojës në Artin Etruskë. Kjo provon se ‘miti rreth Dardanëve të Ene Dardanidit nuk fillon nga i urdhëruari i Cezarit, Virgjili, për të ngritur lavdin e Cezarit apo Kasabelit. Kjo është prova se miti gjendej aty shumë më parë se këta autorë të historisë. Kjo është prova që e zhvesh mitin edhe e vendos me këmbë në tokë si ‘provë shkencore’ të prejardhjes Dardane të mbretërive europiane. Kjo është prova që ty o shqiptarë m jeranë, (që përdor përciptësisht shkencën për të suImuar rracën tende) të zhvesh Iakuriq nga shkenca e të t urpëron në sytë e botës si të p aafte për tu shprehur shkencërisht.