Pse na janë shtuar brengat dhe shqetësimet

LAJME


Neve, nuk na janë shtuar bren gat e as nuk na janë përhapur shqetë simet e telashet, veçse për shkak të largimit tonë nga Kurani. Përndryshe, sikur t’i ishim përmbajtur Kuranit, sikur të ishim afër tij duke e lexuar ashtu siç duhet, do të ishim njerëzit më të Lumtur./Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Allahu i madhërishëm thotë:“Në të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e mira” El-Isra:9.

Gjithashtu ai thotë: “..dhe shërim për zemrat tuaja” Junus:57.”.