Rada Trajkoviç bën deklaratën e fortë: Ndjehem e rrezikuar nga Vuçiç

LAJME


Politikania serbe nga Kosova, Rada Trajkoviç, ka dekIaruar se Ministria e Brendshme e Serbisë ia ka h equr m asën e m brojtjes nga afër dhe se ndjehet e rrevzikuar nga presidenti serb Aleksandar Vuçiç.Ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës, Trajkoviç, ka d eklaruar për median serbe “Nova.rs”, se asaj i ishte thënë se “ka kaluar nevoja për p ërcjellje, duke marrë parasysh që s iguria e saj është r elaksuar”.

“E bënë këtë në momentin kur është duke u zhvilluar p rocedura g jyqësore me Milan Radoiçiqin dhe zyrtarin e BIA-s Bojan Dimiq, si dhe pas z gjedhjeve në Kosovë”, deklaroi Trajkoviç.E pyetur nëse ende ndihet e këcrcënuar, ajo thotë se ndihet e këcrcënuar d rejtpërdrejt nga presidenti serb, Aleksandar Vuçiç.

“Për shkak të f ushatës së Listës Serbe, të cilën ajo e zhvilloi në Kosovë, jo vetëm që ata morën 10 vende në parlament, por ata gjithashtu i bënë p resion Goranëve në zgjedhje. Gjithashtu, e nklavat v otuan për kandidatët boshnjakë të cilët janë nënkryetarë në Mitrovicë dhe kanë m arrëdhënie të shkëlqyera me Rakiqin. Serbët në Graçanicë u d etyruan të votojnë për romët”, thotë Trajkoviç dhe shton se krijuesi ideologjik i kësaj është Aleksandar Vuçiç.

Ndryshe, në maj të vitit 2019, Rada Trajkoviq mori m brojtjen e policisë serbe, të cilën ajo e kërkoi për shkak të rr ezikimit p ersonal dhe familjes së saj.Trajkoviq atëherë kishte d eklaruar se pas k ërkesës dërguar Departamentit për Mbrojtjen e Personave dhe Objekteve në Ministrinë e Brendshme të Serbisë, ajo r uhej nga një b urrë dhe një g rua.