Raportuesja e BE!: Të hiqen Vizat për Kosovën! Serbia ta njohë Kosovën!

LAJME


Von Cramon i kërk0n BE-së t’ia heq vizat Kosovës, ka edhe një porosi për Kurtin rreth diaIogut me Serbinë.Raportuesja për Kosovën në ParIamentin Evropian Viola Von Cramon ka then se Këshilli i Bashkimit Evropian duhet që të heqë vizat për Kosovën sa më shpejt që të jetë e mundur.Në debatin për raportin e progresit për Kosovën, Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë Veriore në PE, Viola Von Cramon tha se është koha e fundit që Këshilli i BE-së të liberalizojë vizat për Kosovën.

“Njerëzit në Kosovë më impresi0nojnë me dëshirën e tyre për të qenë pjesë e BE-së, në fakt asnjë shtet në rajon nuk shfaq qëndrim më të f0rtë për BE-në sesa Kosova, por ky fakt nuk mund të merret përgjithmonë si i mirëqenë nëse nuk përmbushim detyrimet tona, ne h umbim kredibiIitetin dhe besimin, është koha e fundit që Këshilli i BE-së për të dhënë premtimin e tij për liberaIizimin e v izave.

Unë ndaj frustrimin e qytetarëve të Kosovës, unë do të dëshiroja që ParIamenti Evropian do të mund të vendoste për këtë çështje”, tha Viola Von Cramon.Raportuesja për Kosovën tha se Prishtina zyrtare nuk duhet ta braktisë procesin e diaIogut, pasi që njohja recipr0ke mes Kosovës dhe Serbisë është parakusht për a nëtarësimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian.

“Kuvendi i ri dhe qeveria duhet të gjejë gjuhën e përbashkët dhe të zgjedhë presidentin e ri. Sa i përket diaIogut Kosovë-Serbi, qeveria e re të vazhdojë diaIogun, pavarësisht vështirësive Kosova duhet që të mbetet e përkushtuar që të punojë me BE-në rreth diaIogut dhe mos ta braktisë diaIogun. Njohja recipr0ke mes Kosovës dhe Serbisë është parakusht që dy vendet të anëtarës0hen në Bashkimin Evropian”, tha Viola Von Cramon.