Seanca Gjyqësore e rastit të Kumanovës!: I akuzuari, Flisni Shqip! Këtu është Shqipëri!

LAJME


Me një minutë heshtje për të r ënët e grupit të Kumanovës në “lagjen e trimave”, ka filluar seanca gjyqësore në gjykatën e ApeIit në Shkup, për rastin e Kumanovës. Gjykimi ka filluar me atm0sferë të d hunshme dhe me revoItë të theksuar nga ana e pjesëtarëve të Grupit të Kumanovës. Ata nuk e lejuan g jykatësen të flet në gjuhën maqedonase.

Grupi i Kumanovës i është drejtuar në gjuhë maqedonase gjykatëses.“Flisni shqip, këtu është Shqipëri, Ju jeni ard hacakë këtu, ka thënë kosovari Val Zeka, nga Grupi i Kumanovës, duke mos lejuar gjykatësen të flet. Ai u përkrahë edhe nga pjesëtarët e tjerë të grupit të Kumanovës.