Serbia brenda hartës së Kosovës në një libër të Danimarkës (F0T0)

LAJME


Në një libër të auto shkollës në Danimarkë, paraqitet shteti i Kosovës me një sipërfaqe më të madhe ter rit0riaIe. Sipas kësaj harte, Kosova kuf izohet edhe me Hungarinë. Ndërsa emri i Serbisë nuk figuron askund, transmeton Klan Kosova. Me dashje apo pa dashje, në këtë hartë ter ritori e Serbisë është futur brenda kufijve të Kosovës.