Serbia në panik nga Lobi Shqiptar, në Amerikë! Mark Gjonaj lobisti më i fuqishëm shqiptar

LAJME


Prej kohësh dihet se lobi shqiptar në Amerikë është shumë i f0rtë, aktiv janë shumë personaIitetete që punojnë për “interesat shqiptare” në SHBA, por ndër ta dallon një emër, dhe ky është Mark Gjonaj, l0bisti më i fuqishëm shqiptar, dhe anëtarë i Këshillit Bashkiak të New Yorkut, shkruajn mediat serbe.

Gjonaj është një politikan shqiptaro-amerikan, i lindur në Ulqin dhe është një njeri që punon hapur për të mirën e shqiptarëve dhe përkrah bashkimin e Shqipërisë dhe Kosovës.

Në fotografitë që ai p0ston në rrjetet sociaIe, mund të shihet qartë se Mark Gjonaj ngado që shkon shihet flamuri shqiptar dhe i Kosovë, ai i mbanë ata edhe në zyrën e tij në New York. Ai dihet se ka mbrojtur haptazi lirimin e Ramush Haradinajt kur u a rres tua në Francë.

Në atë kohë, Mark Gjonaj 0rganizoi p r0testa me shqiptarët, por gjithashtu ndihmoji në menyrë f1nanciare mbrojtjen e Ramush Haradinajt.


Ai tregon përkushtimin e tij ndaj idesë e Shqipërisë së Madhe në çdo hap.

Gjonaj ka qëndruar kohët e fundit në Tuzë, ku lutfoi f0rtë për të fituar shqiptarët, dhe më pas ai i mirëpriti ishIutfëtarët e UCK-së në zyrën e tij.

“Shqiptarët nuk punësohen në administratën shtetërore, edhe pse ato janë të garantuara me Kushtetutën e Malit të Zi dhe ligjet e saj. Ata janë në një k rizë më të madhe identiteti me keq sesa në Jugosllavi dhe e kziston rr ezi ku i z hdu kjes së tyre në ato zona. Prandaj mund të themi se eks0di i shqiptarëve nga Mali i Zi është po ndodhë”, kishte paraIajmëruar anëtari i Këshillit Bashkiak të New Yorkut Mark Gjonaj.