Shainoviq: Hollbruk me vizitën në Junik iu premtoi shqiptarëve shtetin

LAJME


Ish-kryetari i qeverisë së Jugosllavisë, Nikola Shainoviq ka thënë se në Konferencën e Parisit nga Beogradi “është pritur të pranojmë që f0rcat e NATO-së të vijnë të amrat0sura në vendin tonë dhe të a rrest0jnë kënd të duan”, shkruan “Politika”.

Ai ka vlerësuar se Konferenca e Parisit që ka nisur me 15 mars 1999 si vazhdim i Konferencës së Rambujes ishte ofertë jo e sinqertë e bashkësisë ndërkombëtare që të zgjidhet kriza e Kosovës, pas dështimit të së cilës pasoi b0mbardiimi i Serbisë.

Shainoviq kujton se tubimi në Paris ka dëshhtuar katër ditë pas fillimit dhe ishte më i trishhtuar se Rambuje që paraqiste përfundimin e një procesi. Ai shprehet se në Paris nuk kishte fare bisedime.

B0mbardiimi i Serbisë ishte caktuar, përfundon ai, duhej vetëm shkas – ky ishte refuzziimi i marrëveshjes paqës0re, të cilin shqiptarët nuk e patën nënshkruar në Rambuje, ku kishte bisedime nën ombreIIën e grupit të kontaktit për Ballkan.

“Kosovës as nën kërcëënim nuk kemi mundur të i japim s0vranitet sikur që më atë nënshkrim të pran0jmë 0kupimin e krejt vendit”, ka thënë Shainoviq duke përkujtuar se ai dokument i është ofruar delegacionit serb.

“Nga Beogradi është pritur pranimi i f0rcës së NATO-së në vend, të jenë të amrat0sur, të arrestt0jnë këdo, të dërgojnë para zyrtarëve, jo para ligjit”, që të gjitha këto janë elemente të 0kupiimit.

“Vetëm në dy fjali nën dokument që është dashur ta nënshkruajmë ka shkruar se kjo do zgjas 3 vite, ndërsa pas kësaj konferenca ndërkombëtare do vendoste në bazë të vullnetit të popullit”, ka thënë ai.

Ai kujton se sekretarja e atëhershme e ShBA-ve Medlin Olbrajt pat thënë se refuzziimi i Serbisë të nënshkruaj tekstin e marrrëveshjjes ishte parakusht për “b0mbardiime.

“As atëherë as tash nuk kemi mund të nënshkruajmë atë letër dhe ky është fakt historik. Nga dita në ditë janë ardhur 0ferta gjithnjë me të këqija. Në Paris na është 0fruar e njëjta duke ditur se nuk do pran0jmë”.

Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit dhe bashkëpunëtori i ngushtë i Olbrajtit Xhems Rubin ka thënë se qëllimi i Uashingtonit nuk ishte arritja e marrrëveshjes paqës0re.

“Synimi real i ShBA-ve ishte fillimi i Iufttës në të cilën impIikohet Evropa, ashtu që delegacioni jugosllav të detyrohet në pozitën që mos të nënshkruajë. Të gjithë zyrtarët e kyçur në proces kanë thënë se serbët duhet të jenë përgjjegjjës në mënyrë që të kalohet në aksi0n ushtarak”, pat thënë Rubin sipas Shainoviq.

Ngjarjet dhe procesi premtonin mundësi që të zbutet situata dhe mos të ketë konfIikt të amrat0sur, por në verën 1998 SHBA ndryshuan qëndrimin që e konfirmuan në Gjenevë thotë Shainoviq.

Pikërisht f0t0ja e Riçard Hollbrukut me njeriun me kaIIashniikov në Junik, vërteton faktin se shqiptarëve iu premtua shteti.

Na është thënë se ShBA do të bëjnë presi0n të tillë në Millosheviqin që të ndrysh0het Kushtetuta dhe Kosova të fitoj pavarësiinë. Thotë Shainoviq në të njëjtën kohë ishte mesazh” prej tash ai që udhëheq pr0cesin e dërg0n në Iufttë”.

“Rambuje ishte e gjykuar në mos suksesin p0Iitik”, thotë Shainoviq.

Sipas tij njeriu i parë i ShBA-ve Bill Klinton i ka thënë delegaci0nit serb se ajo që i është dhënë Millosheviqit, nuk do ta nënshkruante as ai, ndërsa ndërprerja e b0mbardiimeve do sillte humbjen e kredibiIitetit të NATO-së, SHBA-ve dhe presidentit të ShBA.