Shesheli alaramon serbët: Amerika do të copton Serbinë

LAJME


Lideri i radikalëve serbë Vojislav Seselj paraIajmëron serbët për një skenar të e rrët që po përgatitet nga Shtetet e Bashkuara k undër Serbisë.

“Qëllimi përfundimtar i SHBA është që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Ne nuk duhet të njohim pavarësinë e Kosovës, pa asnjë kosto. Sado i k eqe të jetë, q ëllimi përfundimtar është që Serbia dhe Kosova të njohin njëra-tjetrën.

Amerikanët dëshirojnë të marrin nga Serbia m aksimumin, përfshirë Vojvodinën, Sanxhakun, dhe Kosovën. SHBA gjithashtu dëshirojnë që Serbia të ndërpres marr ëdhëniet e saj me Rusinë”, tha Sheshel për TV Happy.

Sheshel shtoi se amerikanët kanë qenë gjithmonë k undër Serbisë, dhe nuk shpresonn se do të ketë ndryshim në qëndrim nga administrata e Biden.