Shqipëtarët e harruar të Sanxhakut: Nuk guxojnë të deklarohen Shqipëtarë, disa prej tyre mbajnë Plis dhe ruajnë Flamurin Kuqezi (VIDEO)

LAJME


Kur flitet për shqiptarët në rajon, ata të Sanxhakut në Serbi nuk përmenden thuajse kurrë, sepse ata zyrtarisht nuk ekz1stojnë.
Por, çfarë ndodh realisht në këto zona?

A ka ende shqiptarë dhe sa janë ata? Pse ka fr1kë për t’u dekIaruar shqiptarë? Pse nuk e kzistojnë zyrtarisht? Sa janë ata sot në Sanxhak?

“Gjurmë Shqiptare” sjell historinë e shqiptarëve të h arruar të Sanxhakut, që nuk guxojnë të dekIarohen shqiptarë, por disa nga të cilët ende mbajnë plis dhe e ruajnë flamurin kuqezi.