“Shqiptarët dhe Kroatët janë VëIIezër” – Kjo video po cmènd Serbët!

LAJME


“Kroacia nuk i harron her.onjtë shqiptarë”, ky është mesazhi i videos që së fundmi është shpërndarë shumë në rrjetet sociale.

Në këtë video thuhet se shqiptarët dhe kroatët janë vëllezër, gjersa jepen edhe arsyet për një konstatim të tillë.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

E ndër arsyet më të fuqishme padyshim se është pjesëmarrja e një numri të madh shqiptarësh në lu.ftën për pavarësinë e Kroacisë.

Rreth 2000 shqiptarë derdhën gj.akun e tyre për Kroacinë pavarësisht, gjuhës, dallimeve fetare e etnike.

Ndër her.onjtë shqiptarë që lu.ftuan për Kroacinë përmenden Bekim Berisha-Abeja, Xhelal Hajda-Toni, Rrahim Ademi e shumë të tjerë.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive