Shqiptarët në Maqedoni të shpallin referendum demokratik për bashkim me Shqipërinë

LAJME


Nga Fatlum Rushiti

Politologu, diplomati dhe veprimtari i njohur i kauzës shqiptare, Fatlum Rushiti, i cili lobon në qendrat botërore për bashkimin e trojeve ilirike, ka deklaruar për Dallas Morning News që shqiptarët në FYROM duhet të shpallin referendum demokratik për bashkim me Shqipërinë.

‘Sllavët karpatian nuk duan bashkëjetesë me shqiptarët autokton. Janë r acist dhe shpellar me mentalitet a gresiv që as bota demokratike nuk mund t’i nxjerr nga lloçi i h umnerës që kanë ngelur. Nuk kuptojnë kooperim, të drejta bazike, r acionalitet & progres. Nuk duan as regjistrim të popullsisë meqë shqiptarët janë popull shumicë në vatrat e tyre. Shqiptarët duhet të shpallin referendum demokratik për bashkim me Shqipërinë,’ shprehet atdhetari markant.

Fatlum Rushiti është shpallur persona non-grata në Serbi, Bullgari, Greqi dhe Mali i zi.

Ndiqet nga institucionet sllave dhe Kisha Uzurpatore Serbe.