“Sipas serbëve, si do të duket baza e re në Mitrovicë!”

LAJME


“Ata mbulojnë tërë Mitrovicën me artileri, KFOR nuk i ndalon! Në pjesën Jugore të Mitrovicës së Kosovës, b aza më e madhe e F0rcës të Sigurisë së Kosovës në një mijë metra mbi nivelin e detit, përgjatë vijës me zonën ku serbët në veri të Kosovës përbëjnë një popullsi kompakte. Kjo është arsyeja e shqetësimit të tyre, si në Kosovë ashtu edhe në Beograd. Lartësia e Crnusha mund të arrihet nga dy drejtime. Mund të jetë nga jugu nga Vushtrria ose nga veriu nga miniera Stari trg. Në të dy qasjet, territori është i banuar ekskluzivisht nga shqiptarë.

Baza do të mbulojë pothuajse 200 hektarë. Aktualisht, Vis Crnusha përdoret për telefoni mobile dhe sinjale radio dhe TV.

Pronana e tokës është e komunës së Mitrovicës jugore. Udhëheqja e saj ua dha tokën f0rcave të sigurisë që janë në proces transformimi në ushtri!
Kjo është një nga e cila ata mund të veprojnë me amrë artilerie që të mos lëvizin askund. Mjafton që andej që të gjitha fshatrat dhe pjesa veriore të b0m’bard0hen, dhe serbët shohin një r’rezik të madh në ndërtimin e asaj baze – thekson Ilija Elezovic nga pjesa veriore e Mitrovicës.

Mitrovica e Jugut drejtohet nga shqiptarët dhe veriu nga serbët. Nga lartësitë e Crnusha, të dy pjesët e qytetit mund të shiheshin si në pëllëmbën e dorës.

Shqiptarët sugjerojnë që baza e ardhshme të marrë emrin e Isa Boletinit, udhëheqësit të rezistencës guerile të shqiptarëve k undër turqve, serbëve dhe malazezëve. Ata thonë se me bazën e re, Mitrovica do të jetë një qytet i qëndrueshëm dhe “çdo pëllëmbë i vendit do të të mbrohen “.

– Ata do të kenë terren trajnimi, stacione vëzhgimi dhe do të jenë në gjendje të kryejnë një lloj kryqëzimi të shpejtë nga ajo zonë, dmth depërtim të shpejtë dhe vendosje në veri të Kosovës deri në vijën administrative me Serbinë qendrore, në mënyrë që të parandalojnë furnizimi i ndihmave nga Beogradi për popullatën serbe të r’rezikuar. E gjithë kjo me kusht që KFOR të mos ndalojë veprime të tilla – tha Milovan Drecun, President i Komitetit për Kosovën në Parlamentin serb.

Marrëveshja midis Beogradit dhe NATO-s është që anëtarët e f0rcave të sigurisë nuk mund të shkojnë në veri të Kosovës pa miratimin e KFOR-it.

KFOR thotë se NATO është ende duke rishikuar nivelin e saj të përkushtimit ndaj f0rcave të sigurisë së Kosovës dhe se ata vazhdojnë t’i shohin ato si një organizatë për t’iu përgjigjur katastrofave natyrore.

Që nga dhjetori i vitit 2017, kur Parlamenti i Kosovës ka miratuar një transformim dhjetëvjeçar të forcave të sigurisë në një ushtri po ndërton kryesisht infrastrukturë për disa mijëra trupa.”