Tkurret popullsia e Greqisë

LAJME


Për shkak të rënies së nivelit të martesave dhe lindjeve në Greqi, popullsia ka p ësuar rënie, tregojnë të dhënat e Institutit Grek të Statistikave (ELSTAT). Sipas të dhënave të ELSTAT, numri i të v dekunve në vitin 2018 është më i lartë se atyre që kanë lindur, ndërsa edhe numri i martesave ka shënuar rënie.

Në Greqi në vitin 2018 kanë lindur 86 440 persona, ndërsa kanë v dekur 120 297. Sipas kësaj popullsia e këtij vendi pësoi r ënie prej 33 857 persona. Gjithashtu edhe në përqindjen e martesave në vitin 2018 në krahasim me një vit më parë ka r ënie prej 5,4 %.Në regjistrimin e vitit 2011, popullsia e vendit ishte 10 816 286 persona.