Turqia me Luft’Anijen më të madhe në Histori: TCG Anadolu me 232 metra e gjatë, mund të mbajë 30 Helikopterë

LAJME


Uvshtria turke pritet të prezantojë shumë shpejt luVtfanijen më të madhe të ndërtuar prej saj.

Ajo quhet “TCG Anadolu” dhe është e gjatë 232 metra dhe e gjerë 32 metra dhe mund të mbajë 30 hel.ikopterë, av.ionë lu.tfarakë dhe dronë.

Gjithashtu në raste emerjgence kjo anije mund të ofrojë ndihmë mjekësore 1 mijë persona dhe mund të përdoret edhe si spital.