Ushtria e Kosovës e Profesionalizuar!: Krahasohen me atë të Ushtrisë Amerikane!

LAJME


Ka një vit që Kosova është bërë me Ushtrinë e saj dhe lirshëm ka filluar të krahasohet me Ushtrinë e Amerikës. Një v1deo të përgatitur nga Komanda e Ushtrisë së Kosovës shihet se trajjnimet që i kryejnë si fazë e përgatitjes, nuk dallojnë nga ato që i bënë çdo ditë edhe ushtria amerikane.

Ky trajnim është 0rganizuar nga Komanda e F0rcave Tokësore e F0rcës së Sigurisë të Kosovës, gjatë muajit dhjetor. Po ashtu ushtarët janë përbaIur me vështirësi të mëdha duke bartur pesha të rënda mbi 40 kilogram dhe vetëm me nga një raci0n ushqim në 24 orë.