Vendosi Kamera Në Shtëpi, U Tm,Errua Kur E Pa Çka I Bënte Kujdestarja Nënës Plakë (VIDEO)

LAJME


Një vajzë me emrin Miriam Marino e kishte nënën të prekur nga së,munda e alzhaimerit, ndërsa në pamundësi që t’i ndihmonte dhe qëndronte afër shkaku i punës, ajo mori një kujdestare që të përkujdesej për të.Njërën nga ditët ajo i vuri ka merat nëpër shtëpi dhe përcolli gjendjen gjatë orarit të punës,

me ç;rast u tm,errua kur e pa se çfarë dh,une po udhtrohej ndaj nënës së saj nga kujdestarja që ajo kishte punësuar.Per te pare kete v1deo shtyp ne rek1amn me posht.

Një vajzë me emrin Miriam Marino e kishte nënën të prekur nga së,munda e alzhaimerit, ndërsa në pamundësi që t’i ndihmonte dhe qëndronte afër shkaku i punës, ajo mori një kujdestare që të përkujdesej për të.Njërën nga ditët ajo i vuri kamerat nëpër shtëpi dhe përcolli gjendjen gjatë orarit të punës, me ç;rast u tm,errua kur e pa se çfarë dh,une po udhtrohej ndaj nënës së saj nga kujdestarja që ajo kishte punësuar.Per te pare kete v1deo shtyp ne rek1amn me posht.