Veterani i njohur i UÇK-së ”dridhë” gjithe Kosovën me këtë qe i tha qeverive dhe politikanëve

LAJME


Ilir Gashi, ish ush.tar i UÇKse ne emisi.onin Dhoma e Rre fimit ka shprehur pa kenaqesi ndaj qeverive. Gashi ka thene se vete.ranet dhe inva lidet asnjehere nuk jane trajtuar si duhet, nder kohe sipas tij, politikanet e kane dem.tuar lu ften me deklarata s kandaloze.

Politika e ka dem.tuar lu ften e UÇKse, ka suIme prej depu.teteve qe i ka votuar populli. Per fat te keq edhe ne ishushtaret i kemi vo.tuar keto skena i bejne qelli misht. Pas lu ftes politikanet tane eshte dashte me bo si Franca qe e beri vetti.ngun dhe tradhtaret i poshter0i ne rruge. Politi kanet afruan shume tra dhtare e njerez te pa ndergjegjshem qe nuk eshte dashte me i afru, kjo eshte edhe arsy.eja pse po urre hemi nga nje pjese e shoqe.rise, ka thene Ilir Gashi.

Ai ka thek.suar se nuk pret shume as nga qeve.risja aktuale. Per derisa nuk kane mundur te bejne mreku.llira keta te lu ftes nuk pres as nga qeve.ria aktuaIe se do te beje diçka.