Video e rrallë: Momenti kur sulmohet postblloku serb nga UÇK-ja (1998)

LAJME


Ky ishte p0stbIIoku i policisë serbe në pikën e kontrollit në Kijevë, ku papritmas suImohën më snaíper nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës.

Policia serbe në paník fiIIuan të kundërpërgjigjën më zjjarr në p0zici0ne ku bes0nin se snajjperët po fshihheshin dhe ishin thirrur f0rca shtesë.

Më p0shtë mund të shihni në v1deo se si reagojnë p0licia serbe pas suImit të ushtarëve të Kosovës.