Vuçiq / Çka nëse bashkohet Kosova me Shqipninë!

LAJME


Sipas presidentit serb, çdo ditë e më shumë shqiptarët po e përkrahin bashkimin kombëtar. Madje, Aleksander Vuçiq, ka folur me s hifra se sa për qind të shqiptarëve po e k ërkojnë bashkimin mes Kosovës dhe Shqipërisë.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq tha se në mesin e shqiptarëve në Kosovë dhe Shqipëri “në mënyrë dramatike” po rritet numri i mbështetjes për projektin e bashkimit të tyre.

Ai shtoi se “nuk ka iluzione” se mbështetja e politikanëve në Prishtinë dhe Tiranë do të vazhdojë me qëllimi përfundimtar bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë.

“Unë e kuptoj se çfarë është politika; në qoftë se d eklaratat përsëriten dhjetë herë, atëherë ju e dini se kjo është politika. Në Shqipëri dhe në Kosovë në mënyrë d ramatike rritur p ërkrahjen për bashkimin, me 35 për qind në Kosovë dhe 40 për qind në Shqipëri, ajo është rritur në 72 në 75 për qind”, është shprehur Vuciq.

Tutje presidenti serb ka thënë se ‘politikanët e të dy janë duke punuar për të bashkuar në v alën e një mbështetje të tillë, i cili më tej k ontribuon për k rijimin e t ensi oneve në rajon’.