Zoran Zaev: Shqiptarët nuk vlejnë as pesë pare

LAJME


Na i kanë f yer edhe es htrat në v arre”! Deklarata e tillë e këtij njeriu tregon se në çfarë pozite r aciste dhe tipike s hoviniste është Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Kryetari LSDM-së, Zoran Zaev.

Zaev që nga koha e p ushtimeve sllave ka guxim që kombin shqiptar, që është më i vjetër në Ballkan, të f yen në mënyren më s hoviniste, tregon se në Maqedoninë e Veriut nuk ka bashkjetese dhe se ky shtet duhet domosdo të z hduket, nëse nun ka barazi kombëtare dhe shoqërore në këtë shtet. Shqiptarët janë në vendet e veta të lashta. Aty fare nuk ka pas as gjuhë dhe as komb maqedon. Edhe tash lirisht duhet thënë se nuk ka komb të tillë, sepse nuk i kane vyrtytet e kombit qytetarët që duhen maqedonas. Ata janë të tjerëve kombe.

Maqedonëve iu mungon gjuha dalluese dhe formimi psiko-socioligjik e kulturor. Nuk kanë lidhje me të kaluarën etj. Ata janë aty të ardhur kryesisht nga shqiptarët të asimiIuar me d hunë nga sllavët dhe nga kombëtare tjerë në këtë pjesë të Ballkanit. Zoran Zaev e tregoi u rrejtjen me deklaratën e tillë që është ngritur thellë në mendjën dhe në shpirtin e këtyre r acistëve maIItusian të ri në Ballkan. Mirëpo, këto qëndrime janë të rr ezikshme për vete maqedonët e sistem e vendosur. Me atë u rrejtje r aciste dërgohet kombi maqedon të Iikuidimi i vetë kombit të tillë artificial. Jeta e tyre qëndron sa ka Maqedoni. E kjo këtyre r acistëve të ri shoveno-maqedono-bullgar nuk po ua lë. Kjo është e keqe për ta si komb dhe si njerëz në jete.

Shqiptarët kanë me qenë të bashkuar. Janë dy shtete dhe e ardhmja e shqiptarëve e këtë shtet realizohet me bashkim kombëtar me Shqipërinë. Shqiptarët si komb e kanë gjuhën, kulturën dhe formimin psikosocioIogjik. Ata e kanë te rritorin unik, historinë e lashtë iliropellazge dhe i  disponojnë edhe vyrtytet tjera te kombi modern. Këtë duhet të dijnë maIItusit maqedonas të r acistëve si zaevat etj. Ka patur në këto vende edhe zaeva të tjerë, si gligorovat dhe georgievskat e ndryshëm, por shqiptarët i mbijetuan ata. Kështu do të bëhet edhe tash. E ardhmja është e kombit shqiptar.NGA: MUHAMET KELMENDI